Ledande lacker

Elektriskt ledande lack spelar en avgörande roll i framställningsprocessen av många produkter. Som experter på industrilackering kan vi erbjuda ett komplett sortiment av olika ledande lack som garanterar förstklassig färgexakthet och funktion. Vår spetskompetens inom området har resulterat i framgångsrika samarbeten med företag inom t.ex. plasttillverkning där målet är att åstadkomma specifika egenskaper som elektriskt ledande skikt eller hög jordning. Vi har bl.a. agerat som underleverantör till svenska Prototal, där vårt uppdrag bestod av att förse mätare för blodanalys, eller kåpor som de också kallas, med ledande lack.

I samråd med dig som kund tar vi fram formuleringar inom ledande lack som uppfyller industriella standarder och strikta säkerhets- och hygienkrav. Våra produktionslokaler har den senaste tekniken för att garantera en steril miljö, och moderna verktyg för att lacka känsliga elektronikkomponenter, medicinsk utrustning och mycket annat. Och med en verksamhet som ständigt strävar efter att utvecklas och tillgodose kundernas krav, är vi ett företag med hög leveranssäkerhet och förmåga att möta marknadens efterfrågan.

Med oss på Avancerad Industriförädling i Götene får du ledande lackering utifrån det behov som det aktuella projektet kräver. Vi har kapacitet att ta oss an såväl små som stora serier, och med starka resurser och korta ledtider har vi möjlighet att tillhandahålla flexibla lackeringslösningar för våra kunder. Du får en färdig produkt med maximalt optimerade egenskaper enligt produktionens mål, och med våra högt ställda kvalitetskrav kan du räkna med ett resultat utöver det vanliga.

Vill du veta mer om ledande lacker?