Lackering

Vi är experter på våtlackering med vatten- och lösningsbaserade färger, och lackar allt från metalldetaljer till plast och plåt. Det är en metod med många fördelar, förutom att den lämnar en jämn och fin yta har den också lång livslängd. I vår moderna anläggning används upphängningssystem, där din produkt lackas och ytbehandlas innan den härdas i våra industriugnar.
Våra skickliga medarbetare har ett vältränat öga för gott färgseende, något som är ett måste för att kunna utföra kvalitetskontroller i alla delar av lackeringsprocessen.

Såväl manuella som högautomatiserade processer är designade för att producera en hög grad av precision och enhetlighet, och med oss får du förbehandling och efterföljande härdning som utförs till punkt och pricka enligt senaste branschpraxis. Vi har kompetensen att nå maximal hållbarhet, och vet vilken typ av behandling som ger absolut bästa korrosionsbeständighet vid t.ex. utomhusbruk.
Alla nödvändiga åtgärder vidtas för att både produkter och personal ska upprätthålla en hög standard av renlighet i kritiska moment, där främmande partiklar riskerar att förstöra processen. Dessutom utförs kontinuerlig kontroll av lackernas glans, vidhäftning och skikttjocklek.

Förutom att du får lackering som är kostnadseffektiv, så kan du med hjälp av ytbehandling skapa en individuell identitet och ett estetiskt tilltalande utseende. Dagens lackeringsteknik är så modern att du nu också kan påverka hur produktens yta känns. Det har stora chanser att resultera i merförsäljning, eftersom ytan upplevs som behaglig. Lackering är en utmärkt teknik som skapar mervärde för dina produkter, välkommen att kontakta oss för att veta mer.

Vill du veta mer om lackering?